Uncategorized

ОПЕК болон ОХУ-ын бүтээгдэхүүний хязгаарлалт хир удах бол?

Posted on

Албан ёсны мэдэгдлээр, ОПЕК болон ОХУ-ын тэргүүтэй газрын тос үйлдвэрлэгч 10 улс бүтээгдэхүүн хязгаарлалтаа нэмсээр байгаа ба хязгаарлалт үргэлжлэх эсэх  талаар оны сүүлээр хэлэлцэхээр болсон байна. Саудын Араб болон ОХУ-ны уулзалтаар 24 улсын эвлэл нь 12 сарын гэрээг даган мөрдөж байгаагаа мөн олон улсын зах зээлээс өдөрт 12 сая баррел газрын тосны хорогдуулалт хийж байгаа […]