Мэдээ

GBP/JPY Техник шинжилгээ: 4-н цагийн график дээр давхар орой паттерн үүссэн байна.

GBPJPY хослолын 4-н цагийн график дээр давхар орой паттерн үүссэн байгааг та бүхэн харж болно. Үүнээс гадна 2-р сарын 15 болон 18 -нд үүсгэсэн ёроолыг холбосон тренд шугамын дэмжих цэг дээр ирсэн байна.

Уналт батаглаажсан тохиолд ханш цаашдаа 143.22 хүрэх магадлалтай.

Хослолын өдрийн график дээр туг паттерн үүсэн дээш задарсан ба зах зээлийн ерөнхий хандлага өсөлтийн байдалтай байгаа.

 

4-н цагийн график

 

Өдрийн график

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *