Мэдээ

Санхүүгийн заа зээл дэх худалдааны дайны нөлөөлөл

Сүүлийн хэдэн саруудад болж өнгөрсөн АНУ-ын улс төр болон худалдааны дайн нь арилжааны хэд хэдэн хэрэгслүүдэд нөлөөллөө харуулсаар байна. Хамгийн ихээр хувьцаанд шууд нөлөөлж байгаа ба худалдааны тарифын талаарх таагүй мэдээлэл бүрд уналтыг харуулж байна. Худалдааны тариф нь бараа бүтээгдэхүүнийг илүү үнэтэй болгосноор эрэлтийг бууруулж цаашлаад компанийн хувьцааг бууруулж байна.

Хятадын зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд Хятадын худалдааны тарифын улмаас өндөр эрсдэл тулгараад байна. Аж үйлдвэрийн салбарууд тэр дундаа технологийн салбаруудын хувьцаа аль хэдийнээ өртөөд байгаа ба цаашид ч хүндрэлүүд тулгарах болно. Ялангуяа, Apple, Cetarpillar болон Boing нь худалдааны дайнд ихээр хохироод байна.

Харин бараа таваар болох Газрын тосны хувьд Худалдааны дайны хурцадмал үе болон тодорхойгүй үеүдэд өсөх хандлагыг харуулж байна.

 

ЭРСДЭЛИЙН АНХААРУУЛГА: Ханшийн зөрүүн дээр суурилсан гэрээний арилжаа(CFD) нь өндөр эрсдэл бүхий хөшүүрэг хэрэглэдэг учир жижиглэнгийн арилжаачдын 78% нь алдагдал хүлээдгийг анхаарна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *