Мэдээ

USD – Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн /улирал/

Өнөөдөр манай цагаар 9:30 -д Америкийн Нэгдсэн Улсын Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний урьдчилсан мэдээлэл гарах болно. Энэ нь улиралд нэг удаа гардаг мэдээ бөгөөд дараагийн гарах тов нь 2019. 04. 26 -нд байгаа.

Ерөнхий байдлаар: Бодит үзүүлэлт нь хүлээлтээсээ өндөр гарах үед ханшинд эерэг нөлөө үзүүлэх магадлал өндөр байдаг. USD суурь валют болдог хослолууд дээр хослолын ханшийг өсгөх, харьцах валют болдог хослолууд дээр унах хөдөлгөөн ажиглагдана гэсэн үг юм.

Өмнө нь 2018.10.26 -нд зарлагдаж байсан бөгөөд бодит үзүүлэлт нь 3.5% хүлээлт нь 3.3% байсан юм.

Өнөөдөрийн хүлээлт нь 2.2% бөгөөд өмнөх үзүүлэлтээс унана гэсэн хүлээлттэй байгаа.

 

ЭРСДЭЛИЙН АНХААРУУЛГА: Ханшийн зөрүүн дээр суурилсан гэрээний арилжаа(CFD) нь өндөр эрсдэл бүхий хөшүүрэг хэрэглэдэг учир жижиглэнгийн арилжаачдын 78% нь алдагдал хүлээдгийг анхаарна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *