Мэдээ

Швецарийн Юнион банкны CIO -н мэдээллэснээр дараагийн 3-н сар GBP/USD хослол 1.28 , мөн EUR/GBP хослол 0.90 хавьцаа арилжаа явагдаж магадгүй.

Брекситээс гарах үр дүн нь томоохон хүрээнд нөлөө үзүүлэх магадлалтай бөгөөд хүлээлтээс үүсэх эрсдэл нь тоон үзүүлэлтээс илүү ач холбогдолтой гэж бодож байна.

Брекситийн нөхцөл байдлаас үзэхэд, GBP/USD 1.15 хүртэл унаж, EUR/GBP 1.0 орчим руу өсөх хандлагатай. Санал хураалтийн үед нөхцөл байдал арай эерэг болсон ч GBP одоогийн байгаа ханшнаас унах хандлагтай байна.

Хэдийгээр, хэдэн 7 хоногийн хугацаанд Sell захиалга орж болох ч валютын худалдан авах чадварийн тогтвортой байдал дээр үндэслэн урт хугацаанд sell захиалга хийхээс татгалзаж бас болох юм.

GBP/USD хослол дээр 1.24 ханшаас урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын боломжууд харахаас гадна стретаги дээр анхаарах хэрэгтэй.

 

ЭРСДЭЛИЙН АНХААРУУЛГА: Ханшийн зөрүүн дээр суурилсан гэрээний арилжаа(CFD) нь өндөр эрсдэл бүхий хөшүүрэг хэрэглэдэг учир жижиглэнгийн арилжаачдын 78% нь алдагдал хүлээдгийг анхаарна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *