Мэдээ

Хятад Америкийн худалдааны хэлэлцээрийн асуудалаар AUD/USD 40 пип-ээр унажээ

Азийн орнуудад Австрали долларын ханш унаж байгаа бөгөөд одоогоор Азид ханш 0.7091-ээс хойш 40 пип-ээр унасан байна.

Эрсдэлийн мэдрэмж буурсан нь Хятад улс концессийг буцаан авч магадгүй тухай тайланд тусгасантай холбоотой юм.

Австралын төв банкны удирдах ажилтан Буллокын хэлснээр төв банкны зээлдүүлэгчдийг хэтэрхий чангалахгүй байхыг уриалж байна.

AUD / USD одоогоор 0.7061-ээр арилжаалагдаж байгаа бөгөөд өнөөдөр хамгийн өндөр нь 0.7091-д хүрсэн байна.

Австрали өнгөрсөн өдрийн тайлангын мэдэглээр Хятадын хэлэлцээрт оролцогчид одоогийн худалдааны хэлэлцээрийн асуудлуудтайгаа зөрчилдөж байгаа бөгөөд Trump-ийн захиргаа Хятадад тодорхой худалдааны хөнгөлөлт үзүүлэхээс татгалзаж байгаад  санаа зовж байна.

 

ЭРСДЭЛИЙН АНХААРУУЛГА: Ханшийн зөрүүн дээр суурилсан гэрээний арилжаа(CFD) нь өндөр эрсдэл бүхий хөшүүрэг хэрэглэдэг учир жижиглэнгийн арилжаачдын 78% нь алдагдал хүлээдгийг анхаарна уу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *