Мэдээ

Холбооны нөөцийн шийдвэр

Холбооны нөөц ээлжит хурлаар хүүгийн түвшинг тогтмол барихаар буюу 2.5% хэвээр байх шийдвэрээ хэлсэн бөгөөд энэхүү тэнцвэржүүлэлтээ Есөн сар хүртэл барих төлөвтэй байна.

Энэхүү шийдвэр нь Холбооны Нөөцийн гишүүд, тэр дундаа дарга Jerome Powell –ийн санаачлалаар шийдвэрлэсэн ба тэрээр АНУ-ийн эдийн засгийг эрүүл байлгах үүднээс ээ шийдвэрээ гаргаснаа хэлсэн байна.

Хороо мөн 2019 оны хүүгийн төвшний дунд хугацааны таамаглалыг 2.9%-2.4% болгож бууруулсан байна. Хүүгийн төвшин 2020-2021 онд урьдчилсан байдлаар 3.1%-2.6% болгож бууруулсан бол урт хугацааны хүүгийн төвшин 2.8% хэвээр байна. Энэ байдал нь төв банк төвийг сахисан байр сууринд хүрнэ гэсэн хөрөнгө оруулагчдын таамаглалыг өсгөж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *