Мэдээ

АНУ-ын ажил эрхлэлтийн тайлан

Posted on

АНУ-ын ажил эрхлэлтийн тайлан нь зах зээлд хүчтэй нөлөөг үзүүлдэг бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын анхаарлын төвд байдаг эдийн засгийн чухал суурь үзүүлэлтүүд нэг юм. АНУ-ын Хөдөлмөрийн Яам болон Хөдөлмөрийн Статистикийн Хороо хамтран сар болгон ажил эрхлэлтийн тайлан танилцуулдаг билээ. Тус тайланд хөдөлмөрийн зах зээлийн дараах үзүүлэлтүүд багтсан байдаг: Ажилгүйдлийн түвшин – Хөдөлмөрийн зах зээл дээрх ажилгүй […]

Танин Мэдэхүй

Форекс гэж юу вэ?

Posted on

“Форекс” (Forex) гэдэг үг нь foreign exchange буюу гадаад валютын арилжаа гэсэн үгнээс үүсэлтэй нэр бөгөөд товчоор FX гэсэн 2 үсгээр түгэн дэлгэрчээ. Энэ зах зээл нь тодорхой хугацаанд биелэгдэх тогтсон нөхцлөөр буюу нийт дүн, арилжааны ханш, хугацаа зэрэг дээр үндэслэн зээл олгон гадаад вальютыг худалдах, худалдан авах цогц шийдэл юм. Форексийг валютын зах гэж ойлгож болохгүй. Учир нь зах […]